دپارتمان ها

مدیریت

محسن راعی

تلفن تماس : 09131339833

آدرس ایمیل :


امور مالی

تلفن تماس : 42274999-031

آدرس ایمیل :


واحد فروش

تلفن تماس : 42274246-031

آدرس ایمیل :


فنی و مهندسی

فریماه راعی

تلفن تماس : 09130919405

آدرس ایمیل :


برق و الکترونیک

تلفن تماس : 42274246-031

آدرس ایمیل :


نصب و راه اندازی

تلفن تماس : 42274246-031

آدرس ایمیل :