حضور  ماشین سازی راعی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان  

    

 

 

 

 59002354

 منتظر حضور شما عزیزان هستیم .زمان 29-26 بهمن 96 مکان محمل دائمی نمایشگاه ها سالن شیخ بهایی.